Сура аш-Шуара

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
26:46
Кулиев

Тогда колдуны пали ниц